Sundheds Nyt / Pillepas/medicin på rejsen

Pillepas/medicin på rejsen

Schengenattetst ("Pillepas")
Schengenattesten, populært kaldet pillepasset, er et bevis på, at den medbragte medicin er til eget forbrug. Pillepasset er gyldigt i 30 dage og fås gratis på apoteket. Du skal medbringe den originale attest på rejsen, en kopi er normalt ikke nok. Du skal kun have en pillepas til medicin, som har sløvende og euforiserende effekt. Det kan fx være sovemedicin, stærk smertestillende og beroligende midler. Der behøves ingen attest til for eksempel astmamedicin, gigtmedicin, hjertemedicin, hormoner, infektionsmedicin med mere. Spørg din læge eller på apoteket, om der kræves attest til din medicin.

”Medicinattest”
Medicinattest, der ligner en Scengenattest (pillepas) kan også fås på de ikke-euforiserende stoffer. Forskellen er, at medicinattesten ikke har den samme juridiske gyldighed, og at apoteket opkræver kunden et gebyr for attesten.

Erklæring fra lægen
Hvis du medbringer kanyler og sprøjter i kufferten, eller en portion receptpligtig medicin, er det en god ide at bede din læge om at skrive en seddel, der på engelsk forklarer eventuelle tvivlende toldere, at du medbringer remedierne på hans anbefaling. Det kan være, du skal medbringe medicin, der skal indsprøjtes under huden eller i blodet. Eller at du medbringer kanyler og sprøjter, hvis uheldet skulle være ude og du får brug for en indsprøjtning. Lægens brev kan udformes som en 'To whom it may concern'-erklæring, hvor lægen forklarer, at han har sat dig i behandling med medicinen, eller at dine medbragte kanyler og sprøjter har et formål. Det ville også være en fordel, hvis der står skrevet navnet på lægemiddelstoffet og den ordinerede dosis på engelsk. Et alternativ til brevet fra lægen kan være at medbringe den recept, som lægemidlet er ekspederet på. Men her skal man tænke på, at teksten er på dansk, og derfor vil kunne genere tolderne, selv om det egentlig er myndighedernes problem i det pågældende land og ikke dit.

Tjek med ambassaden
Skal du rejse uden for et Schengen-land og i mere end 30 dage, bør du derfor inden rejsen kontakte rejselandets ambassade for at få oplyst, hvad du må medbringe af medicin, og hvilken dokumentation det i så fald kræver. Hvis du rejser længere væk end Europa, kan der gælde mere komplicerede regler for indførelse af medicin over grænsen. Flere lande, blandt andet Indien, Pakistan, Tyrkiet samt lande i Mellemøsten, har for eksempel lister over lægemidler, der er direkte forbudt at indføre i det pågældende land. Derfor kan det være en god idé at kontakte det pågældende lands ambassade i god tid før afrejsen. Så er du sikker på, at der ikke er problemer med at indføre den medicin, du bruger.

I de fleste tilfælde gælder følgende praksis:

Få din egen læge til at udfylde den tresprogede attest ”To whom it may concern”, som angiver:
Dit navn, fødselsdato og pasnummer
Hvad du behandles for
Hvad du behandles med (navn og styrke på din medicin)
Hvilken mængde du er ordineret (mængde per dag)
At sende den til Udenrigsministeriet, som legaliserer den. Det koster 190 kroner.
Send den til den/de pågældende ambassader, som stempler den. Prisen oplyses ved henvendelse til den pågældende ambassade. Dette gælder kun for de lande, som ikke har underskrevet den internationale Apostille-konvention.
Dette er vigtigt, da der i visse lande i blandt andet Sydøstasien gælder særligt alvorlige regler, som kan medføre dødsstraf for besiddelse af narkotika.

Flydende medicin: Hvis du har brug for at have flydende medicin med på rejsen, så vær opmærksom på regler for at have dem med under flyveturen. Regler for medicin på rejsen: Det kan være god idé at medbringe:

Den flydende medicin i den originale og ubrudte pakning
Recepten – få den med fra apoteket
Kassebon for køb af medicin
Ovenstående regler for håndbagage gælder indenfor EU, men krav til dokumentation for medicinens ægthed kan være forskellige i andre lande. Tjek derfor hos rejselandets ambassade. Flyver du fra lufthavne i andre EU-lande, kan du også blive bedt om en lægeerklæring på engelsk med oplysning om, hvilken medicin du bruger.

Damsgaards Lægeklinik | CVR: 3280 2400 | Mads Clausensvej 13, afsnit 4, 6430 Nordborg - Danmark | Tlf.: 74 49 16 49