Sundheds Nyt / Meningit Vaccination

Meningit Vaccination

http://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksikon/M/Meningokoksygdom.aspx

http://www.dr.dk/nyheder/indland/sundhedsstyrelsen-vil-ikke-vaccinere-alle-mod-meningitis

Der findes flere former for meningit. Vi kan vaccinere for meningokok meningit.

I teenage årene er risikoen højst for meningit. Der bør overvejes vaccination af unge, som er tæt sammen. F.eks på efterskoler, sportslejrer, uddannelsesinstitutioner, spejderlejrer o.lign.

Vaccinationen Nimenrix koster 370 kr

+ vaccinationshonorar 150 kr

Damsgaards Lægeklinik | CVR: 3280 2400 | Mads Clausensvej 13, afsnit 4, 6430 Nordborg - Danmark | Tlf.: 74 49 16 49